Alma Manusutbildning

https://www.almamanusutbildning.com/

Hjalmar Palmgren föreläser i olika filmrelaterade ämnen. För eleverna på Alma Manusutbildning hölls en workshop om relationen mellan konstnärlig och publik framgång och vad de filmer som lyckas i båda avseenden kan ha för gemensamma nämnare. Vi diskuterar också hur man definierar olika typer av framgång för olika genrer och vilken publik filmer nått på olika plattformar.