Konsultarbete för Region Gotland

Region Gotland har bestämt sig för att skriva en filmstrategi med syfte att skapa långsiktighet, stabilitet och samordning för regionens filmsatsningar. Hjalmar Palmgren och Palmgren vision fick i uppdrag att vara konultstöd till projektgruppen. Vi bidrog med bakgrundsresearch i form av ett trettiotal branschintervjuer, inläsning och expertis. Förutom arbetet med REGION GOTLANDS FILMSTRATEGI 2018-2023 avrapporterades arbetet i bilagda KARTLÄGGNING av den Gotländska filmmiljön och den särskillda rapporten SPANINGAR KRING FILMENS ROLL PÅ GOTLAND.

Under våren 2018 kommer GOTLANDS FILMSTRATEGI 2018-2023 följas upp med en HANDLINGSPLAN för Gotlands arbete med filmfrågor.