Stockholm filmfestival

stockholm filmfestivals industrisektion bjöd man in filmare att pitcha sina projekt. Åtta filmprojekt valdes ut för kortfilmspitch och fem långfilmsprojekt från Sthlm Debut* presenterades som work in progress.

Hjalmar Palmgren fick uppdraget att hålla workshop i pitchteknik

* Sthlm Debut är en talangsatsning i samarbete mellan Filmregion Stockholm Mälardalen och Filmbasen/Film Stockholm