Transit Kulturinkubator

För Transit Kulturinkubator har Hjalmar Palmgren lett workshops och bidragit med handledning för filmare såväl i grupp som enskilt.